TKO SMO MI?

Što je SKAC? Tko su skacovci? Kako djelujemo? Gdje se nalazi SKAC? Saznaj u nastavku stranice.

O NAMA

Studentski katolički centar u Splitu (SKAC_ST) neprofitna je udruga civilnog društva koju vode vjernici laici, a koja se bavi mladima u duhu kršćanskoga svjetonazora, s posebnim naglaskom na studente. Djeluje na području Grada Splita i šire. Rad SKAC_ST-a inspiriran je Sv. pismom, tradicijom Crkve te Socijalnim naukom Crkve.Zadatak je SKAC_ST-a pružanje podrške mladima u razvijanju njihovih kvaliteta s ciljem njihova osobnog rasta i sa željom da se na dobro organiziran način, kako zajednički tako i pojedinačno, aktivno uključe u društvo u skladu s kršćanskim vrednotama.

VIZIJA

Svijet u kojem mladi autentično žive svoju svrhu.

MISIJA

Pomoći mladima da prepoznaju i njeguju ljudsko dostojanstvo kod sebe i drugih, otkrivaju svoju svrhu i poziv na autentičnost kroz društveni angažman, volonterstvo, duhovnu formaciju, tjelesnu aktivnost, njegovanje kršćanskih vrijednosti i sebedarnu ljubav – ljubav koja služi.

VRIJEDNOSTI

 • Dostojanstvo svakog čovjeka
 • Služenje
 • Duhovna izgradnja 
 • Jačanje kršćanskog identiteta
 • Autentičnost

NAČELA RADA

 • Svjedočenje
 • Zajedničko dobro
 • Supsidijarnost
 • Suradnja
 • Poticanje kreativnosti
 • Evangelizacija kroz dijalog

KULTURA RADA I DJELOVANJA

 • Otvorenost i fleksibilnost.
 • Timski rad uz jasno uvažavanje individualnih sposobnosti.
 • Optimističan i pozitivan duh.
 • Odgovornost za dodijeljene zadatke.
 • Dragovoljnost.
 • Spremnost na odricanje i ustrajnost.
 • Kreativnost.
 • Bliskost s korisnicima.
 • Tolerancija prema »neuspjehu«.
 • Sklonost akciji i osjetljivost za probleme drugih.

CILJEVI

 • Trajna duhovna formacija.
 • Trajna izgradnja i usavršavanje mladih za društvenu uključenost.
 • Društveno korisne i humanitarne djelatnosti, zagovaranje i aktivizam mladih te razvoj i promocija volonterstva.
 • Suradnja s drugim organizacijama i zajednicama koje se bave mladima.

DOKUMENTI