TKO SMO MI?

Što je SKAC? Tko su skacovci? Kako djelujemo? Gdje se nalazi SKAC? Saznaj u nastavku stranice.

O NAMA

Studentski katolički centar u Splitu (SKAC_ST) neprofitna je udruga civilnog društva koju vode vjernici laici, a koja se bavi mladima u duhu kršćanskoga svjetonazora, s posebnim naglaskom na studente. Djeluje na području Grada Splita i šire. Rad SKAC_ST-a inspiriran je Sv. pismom, tradicijom Crkve te Socijalnim naukom Crkve.Zadatak je SKAC_ST-a pružanje podrške mladima u razvijanju njihovih kvaliteta s ciljem njihova osobnog rasta i sa željom da se na dobro organiziran način, kako zajednički tako i pojedinačno, aktivno uključe u društvo u skladu s kršćanskim vrednotama.

VIZIJA

Svijet u kojem:

 • svaki čovjek ima svoje mjesto i može biti autentičan;
 • su mladi aktivni graditelji društva, a vlastite sposobnosti i talenti poprimaju smisao kada se koriste za opće dobro;
 • je veći izazov stati pod zastavu »BITI«, nego »IMATI«;
 • se kršćanske vrednote prepoznaju kao istinski potrebne za održivi razvoj suvremenog svijeta i gdje se vjera pretače u kulturu.

MISIJA

 • Poticanje i pružanje podrške mladima da upoznaju svoje ljudsko dostojanstvo i poziv te svoju ulogu u obitelji, Crkvi i društvu.
 • Pružanje podrške mladima u prepoznavanju i razvijanju njihovih kvaliteta i rješavanju konkretnih problema.
 • Svestrano osposobljavanje mladih za aktivno uključivanje u izgradnju boljega društva odgovornih pojedinaca.
 • Povezivanje i surađivanje starijih i mlađih ljudi kršćanskoga svjetonazora te surađivanje s drugim institucijama, udrugama, vjerskim i kulturnim zajednicama koje se zalažu za opće dobro i univerzalno prihvaćene vrijednosti.
 • Jasno i sustavno promicanje katoličkih vrednota u javnosti, sa svom puninom njihove važnosti za suvremeno društvo.
 • Poticanje i podržavanje mladih u upoznavanju živoga Boga.

VRIJEDNOSTI

 • Dostojanstvo svake ljudske osobe.
 • Duhovna i općeljudska izgradnja.
 • Svijest o vlastitom vjerskom identitetu.

NAČELA RADA

 • Svjedočenje
 • Zajedničko dobro
 • Supsidijarnost
 • Suradnja
 • Poticanje kreativnosti
 • Evangelizacija kroz dijalog

KULTURA RADA I DJELOVANJA

 • Otvorenost i fleksibilnost.
 • Timski rad uz jasno uvažavanje individualnih sposobnosti.
 • Optimističan i pozitivan duh.
 • Odgovornost za dodijeljene zadatke.
 • Dragovoljnost.
 • Spremnost na odricanje i ustrajnost.
 • Kreativnost.
 • Bliskost s korisnicima.
 • Tolerancija prema »neuspjehu«.
 • Sklonost akciji i osjetljivost za probleme drugih.

CILJEVI

 • Trajna duhovna formacija.
 • Trajna izgradnja i usavršavanje mladih za društvenu uključenost.
 • Društveno korisne i humanitarne djelatnosti, zagovaranje i aktivizam mladih te razvoj i promocija volonterstva.
 • Suradnja s drugim organizacijama i zajednicama koje se bave mladima.

DOKUMENTI