O NAMA

Platforma
dobrih ideja

Studentski katolički centar Split je neprofitna udruga civilnog društva osnovana 2010. godine na inicijativu studenata i radničke mladeži s ciljem promicanja kršćanskih vrijednosti i socijalnog nauka Crkve. Udruga djeluje na području Grada Splita i šire okolice. Kroz volontiranje, formaciju, edukaciju, rekreaciju i druženje mladima se pruža trajna duhovna formacija, prilika za osobni rast i usavršavanje za društvenu uključenost.

Misija

Pomoći mladima da prepoznaju i njeguju ljudsko dostojanstvo kod sebe i drugih, otkrivaju svoju svrhu i poziv na autentičnost kroz društveni angažman, volonterstvo, duhovnu formaciju, tjelesnu aktivnost, njegovanje kršćanskih vrijednosti i sebedarnu ljubav – ljubav koja služi.

Vrijednosti

Dostojanstvo svakog čovjeka, služenje, duhovna izgradnja, jačanje kršćanskog identiteta, autentičnost.

Vizija

Svijet u kojem mladi autentično žive svoju svrhu.

Načela rada

Svjedočenje, zajedničko dobro, supsidijarnost, suradnja, poticanje kreativnosti, evangelizacija kroz dijalog.

Kultura rada

Otvorenost i fleksibilnost, timski rad uz jasno uvažavanje individualnih sposobnosti, optimističan i pozitivan duh, odgovornost za dodijeljene zadatke, dragovoljnost, spremnost na odricanje i ustrajnost, kreativnost, bliskost s korisnicima, tolerancija prema »neuspjehu«, sklonost akciji i osjetljivost za probleme drugih.

Ciljevi

Trajna duhovna formacija, trajna izgradnja i usavršavanje mladih za društvenu uključenost, društveno korisne i humanitarne djelatnosti, zagovaranje i aktivizam mladih te razvoj i promocija volonterstva, suradnja s drugim organizacijama i zajednicama koje se bave mladima.