DRAČEVA LUKA

Ideja za kamp u Dračevoj luci rodila se iz svijesti o bogatstvu koje skriva zapuštena Bračka pustinja stoga je program ljetovanja za mlade osmišljen je kao kulturni, edukativni, rekreativni, duhovni i ekološki program. Sam je program kampa određen njegovom lokacijom, otočkom pustinjom smještenom u obraslom kršu južne strane otoka Brača. Sudionici u terminima oskudnim su životnim uvjetima i napornim radom kušaju život nekadašnjih svećeničkih pustinjaka koji su u prošlim stoljećima živjeli ondje, istovremeno udišući život odavno napuštenom kamenu. Tijekom trajanja programa, sudionici kampa sudjeluju na predavanjima na kojima imaju priliku čuti o biljnom i životinjskom svijetu područja na kojemu se nalaze, ali i o kulturno-povijesnoj baštini otoka, a u suradnji s udrugom Talent4You, prolaze kroz program upoznavanja svojih talenata i potencijala. Dodatnu okrjepu samom programu pružaju skrivene plaže i nedirnuti krajolik otoka Brača. Osnovni cilj projekta je kroz kvalitetno osmišljeno, sadržajem edukativno, a kreativnom fizičkom aktivnošću ispunjeno slobodno vrijeme u netaknutoj prirodi, unaprijediti kvalitetu života mladih.