AGENTI DOBROTE

Mt 25, 40

“Zaista, kažem vam, što god
učiniste jednom od ove moje najmanje braće, meni učiniste”

TKO SU AGENTI DOBROTE?

Agenti dobrote su volonterski projekt Studentskog katoličkog centra u Splitu (SKAC_ST). Volonteri
sudjeluju u raznim akcijama, prikupljanjem sredstava na Misi mladih i drugim donacijama. Tim
sredstvima pružaju pomoć obiteljima ili pojedincima u potrebi, primarno na području grada Splita i
okolice. Osim materijalne pomoći, Agenti dobrote potrebitima daju i svoje vrijeme u obliku razgovora
i riječi utjehe. Posebnost Agenata dobrote leži u bliskosti i suosjećajnosti s najugroženijim obiteljima
ili pojedincima grada Splita i okolice.

Agenti dobrote su podijeljeni u četiri grupe koje se kontinuirano izmjenjuju u radu na tjednoj bazi
tijekom cijele godine. Grupe su nazvane po početnim slovima grčkog alfabeta: Alfa, Beta, Gama i
Delta. Osim pružanja pomoći potrebitima, agenti dobrote organiziraju zajednička druženja (team
building), duhovne obnove i predavanja koja im pomažu u njihovom djelovanju.

Rad Agenata dobrote je inspiriran Socijalnim naukom Crkve. U svojem djelovanju volonteri se vode
kršćanskim načelima ljubavi prema bližnjemu.